Osvědčený investiční přístup

Podfond AGUILA investuje do osvědčených a úspěšných specializovaných investičních fondů nebo do projektů či společností, které dokáží poskytnout velmi dobré zajištění nemovitostmi, nebo jinými hodnotnými aktivy, jako jsou pohledávky, obchodní podíly či finanční záruky.

Nadstandardní výnos

Investiční strategie podfondu AGUILA je koncipována tak, aby investoři obdrželi výnos vysoce nad úrovní inflace při nízké volatilitě. AGUILA investuje tak, aby průměrný výnos portfolia byl minimálně 6 % p.a. po očištění o poplatky.

Unikátně složené portfolio

Management fondu prověřuje a pravidelně vyhodnocuje desítky investičních příležitostí měsíčně, z nichž vybírá ty nejzajímavější z pohledu potenciálního výnosu, silného zajištění nebo dlouhodobě vysoké ziskovosti.

Slider

PŘEDSTAVENÍ PODFONDU

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA je multi - asset fondem investičních příležitostí určeným pro investory, kteří hledají investiční nástroj diverzifikující své portfolio tak, aby dosahoval zajímavého výnosu při rozumné likviditě a vysoké bezpečnosti.

Do podfondu jsou vybírány specializované investiční fondy, které za svojí historii dokázaly přinést svým klientům zajímavý výnos, investiční nemovitosti přinášející vysoký výnos z nájmu a je u nich předpoklad růstu hodnoty, a v neposlední řadě investice do konkrétních projektů či firem formou zápůjček či mezaninových úvěrů.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investiční strategie podfondu AGUILA má dva zásadní požadavky - důraz na bezpečnost, pomocí diverzifikace, zajištěním nemovitostmi či pohledávkami a požadavek na výnos tak, aby podfond byl schopen svým investorům doručit výnos alespoň 6 % p.a. Nesouhlasíme s tím, že bezpečná investice musí být zároveň i málo výnosná. Není sice snadné takovou příležitost na trhu najít, ale není to nemožné. Proto vznikl podfond AGUILA.

VEDOUCÍ OSOBY PODFONDU

caret-down caret-up caret-left caret-right
Ing. Pavel Jíša
Pavel vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze, na fakultě Mezinárodních vztahů. Je zejména uznávaným investičním specialistou, má za sebou 10 let praxe na finančních trzích a patří k průkopníkům služby klientem přímo placeného investičního poradenství na českém trhu. Během své praxe si na trhu vybudoval velmi silné renomé, díky kterému jeho služeb využívají i institucionální a top afluentní investoři. Mezi jeho záliby patří sport a cestování.

jisa@cmfond.cz
Ing. Vojtěch Fiala
Vojtěch se na finančním trhu pohybuje od roku 2007. Vystudoval s vyznamenáním Vysokou školu finanční a správní, Fakultu ekonomických studií. Během své kariéry se specializoval na oblast investičních fondů a oblast pojištění. V několika společnostech byl zodpovědný za nastavení procesů a dlouhodobě pracuje pro své klienty v oblasti ekonomického a investičního poradenství. Mezi jeho zájmy patří myslivost, rybaření a hudba.

fiala@cmfond.cz
Mgr. Petr Zapletal
Petr vystudoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své následné praxi získával zkušenosti nejdříve v advokacii a následně se specializoval na oblast řešení úpadkových situací právnických i fyzických osob v insolvenčních řízeních. Petr se kromě práva a investování aktivně zajímá zejména o nové technologie ve finančním sektoru a rovněž se podílí na řízení úspěšné společnosti v oblasti e-commerce.

zapletal@cmfond.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Českomoravský fond SICAV, a.s., Podfond AGUILA
Kodaňská 558/25
101 00 Praha

TEL.: 216 216 160
E-MAIL: info@aguila.cz