Statut podfondu_Českomoravský f._AGUILA_2021-07-14_podepsaný čistopis