Statut podfondu_Českomoravský f._AGUILA podf._2021-03-29_podepsaný čistopis